Paasappèl

22 APRIL - EDE

Sponsors

Dank zij onderstaande sponsoren is het mogelijk het Paasappèl te realiseren; de onkosten kunnen worden vergoed en er kan een mooi bedrag naar een goed doel worden overgemaakt.

Plantenman

Avanta

Drukkerij AMV

Boekhandel Frits Hardeman

Refoweb

Spankracht

Over paasappèl

We richten ons tot jongeren uit heel Nederland, alle leeftijden, tot denkers en doeners, gelovigen en ongelovigen.

Als werkgroep van het Paasappèl is het ons hartelijk verlangen om jongeren helder en duidelijk het Paasevangelie te vertellen. We richten ons tot jongeren uit heel Nederland, alle leeftijden, voor denkers en doeners, gelovigen en ongelovigen.

Allereerst is ons doel om ongelovige jongeren, die vragen hebben over bijvoorbeeld het komen tot geloof, antwoorden aan te reiken die hen leiden tot God, zodat ze in Hem hun heil vinden. Daarnaast willen we ook de jongeren bereiken die hun heil al in de opgestane Christus gevonden hebben, zodat ook zij gevoed en bemoedigd worden in hun geloof. Het is ons verlangen dat de jongeren handreikingen krijgen om te staan in de maatschappij en te getuigen van hun heil in Christus.

Het Paasappèl is een interkerkelijke activiteit waarbij we het Woord van God centraal willen stellen. Hierbij gaat het specifiek om het Paasevangelie; ieder jaar vanuit een ander thema belicht.

werkgroep

Het Paasappèl wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. De uitvoering ligt bij de werkgroep Paasappèl, deze bestaat uit de volgende personen:

ANNA-MARIA BUITINK

Techniek

ROEL ELLENKAMP

Financiën/Thema

HANNA VAN KRIMPEN

Thema

PETER VAN LEEUWEN

Algemeen

MARIEKE OOSTROM

Muziek

GERBEN ROELOFS

Catering/BHV

LYDIA VAN SPRONSEN

Public Relations

Goede doel

Tijdens het Paasappèl wordt er een collecte gehouden voor stichting het scharlaken koord. Deze stichting is begonnen als een stichting voor prostituees op de wallen van Amsterdam. Tegenwoordig doen zij veel meer op het gebied van seksualiteit binnen de maatschappij. Meer informatie over deze organisatie kunt u vinden op https://www.scharlakenkoord.nl

Contact