Paasappèl

13 APRIL - EDE

Over paasappèl

We richten ons tot jongeren uit heel Nederland, alle leeftijden, tot denkers en doeners, gelovigen en ongelovigen.

Als werkgroep van het Paasappèl is het ons hartelijk verlangen om jongeren helder en duidelijk het Paasevangelie te vertellen. We richten ons tot jongeren uit heel Nederland, alle leeftijden, voor denkers en doeners, gelovigen en ongelovigen.

Allereerst is ons doel om ongelovige jongeren, die vragen hebben over bijvoorbeeld het komen tot geloof, antwoorden aan te reiken die hen leiden tot God, zodat ze in Hem hun heil vinden. Daarnaast willen we ook de jongeren bereiken die hun heil al in de opgestane Christus gevonden hebben, zodat ook zij gevoed en bemoedigd worden in hun geloof. Het is ons verlangen dat de jongeren handreikingen krijgen om te staan in de maatschappij en te getuigen van hun heil in Christus.

Het Paasappèl is een interkerkelijke activiteit waarbij we het Woord van God centraal willen stellen. Hierbij gaat het specifiek om het Paasevangelie; ieder jaar vanuit een ander thema belicht.

werkgroep

Het Paasappèl wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. De uitvoering ligt bij de werkgroep Paasappèl, deze bestaat uit de volgende personen:

ANNA-MARIA BUITINK

Techniek

ROEL ELLENKAMP

Financiën/Thema

PETER VAN LEEUWEN

Algemeen

MARIEKE OOSTROM

Muziek

LYDIA VAN SPRONSEN

Public Relations

Contact