1 februari 2017

Programma

14:30 Inloop met koffie en thee

15:00 Opening

15:20 Bijbelstudie en daaromheen ook zingen

16:00 Sluiting en collecte

16:15 Ontmoeting met hapje en drankje